WELKOM BIJ CTH
CT Holding BV is een holding bedrijf met enkele deelnames en verschillende activiteiten.  De rode draad door onze activiteiten is externe veiligheid, wateroverlast, brandveiligheid en trainingen. Deze activiteiten voeren we uit voor opdrachtgevers vanuit het publike domijn, ingenieursbureaus en MKB ondernemingen. We hebben een stevige positie in het haven gebied als het gaat om externe veiligheid bij BRZO en PGS15 aangewezen bedrijven.  Uiteraard kunnen we daarnaast projectontwikkelaars en vastgoed eigenaren tot onze tevreden klantenkring rekenen met onze binnenklimaat onderzoeken en advies. 

Nanoc BV 


Is een 100% dochteronderneming van CTH, waarmee we een steeds sterkere positie krijgen in de markt van oppervlakte behandeling


Lees meer

CTH Academy 


Is een handelsnaam van CTH, een activiteit waarmee we via een eigen website e-learning en interactieve video trainingen aanbieden. 

CTH Academy maakt ondermeer in opdracht van klanten e-learning en interactieve video trainingen.


Lees meer

Carla Foto's


Is een handelsnaam van CTH waarbinnen we foto en studio fotografie opdrachten uitvoeren. Industriele foto opdrachten hebben daarbij onze voorkeur maar niet specifiek. 


Lees meer

EXTERNE VEILIGHEID

Een containerbegrip maar wel een belangrijk onderwerp. Met het tot stand komen van een bouwproject in de haven of stedelijk gebied wordt er naast milieu, geluid en bodem risico's scherp toezicht gehouden op de externe veiligheid vraagstukken. Dit omhelst de vraag of er risico's zijn voor aanwezige personen en bedrijven. Zijn er externe factoren waardoor er een gevaarlijke situatie zou kunnen ontstaan, denk daarbij aan het vervoer van gevaarlijke stoffen over de weg, per train of over het water. Ook wordt daarbij e ondergrondse leidingen meegenomen.  Brandveiligheid is hier een onderdeel van. Integraal wordt er onderzoek gedaan of het wel verantwoord is om op de betreffende locatie het bouwwerk wel veilig is. 

INDUSTRIE


In de industrie is externe veiligheid veelal gekoppeld aan chemische stoffen. De opslag er van en het vervoer. Maar ook productiebedrijven dienen te voldoen aan duidelijke verplichtingen welke er voor zorgen dat het risico voor het milieu, de omgeving en de eigen medewerkers is geborgd. Als specialisten op het gebied van vergunningverlening en inspecteur BRZO en PGS15 worden we met regelmaat gevraagd onze kennis in te zetten om organisaties te ondersteunen. Ook op het gebied van wateroverlast hebben industriele organisaties vraagstukken waar zij nog geen antwoord op hebben. Omdat we voor zowel de aanvrager als het bevoegd gezag zaken behandelen kennen we de materie goed.
VASTGOED


Met de stedelijke groei en ontwikkelingen van hoge gebouwen en nieuwe bouwconcepten is externe veiligheid en brandveiligheid van crusiaal belang. Voor opdrachtgevers inspecteerd CTH gebouwen op deze onderwerpen. We beoordelen een gebouw dan integraal. 

Zo hebben we meegewerkt aan de brandveiligheid van het nog te bouwen nieuwe stadion in Rotterdam.  Ook hebben we op Schiphol inspecties uitgevoerd naar terminals en opslagloodsen onder IATA en hebben we bij de Univesiteit Utrecht inspecties uitgevoerd naar Sprinklerinstallaties en PGS15 opslagen. Transport en Logistiek Nederland weten ons te waarderen voor onze kennis van PGS15 en passive brandveiligheid bij hun leden.

Ook op het gebied van wateroverlast hebben vastgoed organisaties en groot grondbezitters vraagstukken waar zij nog geen antwoord op hebben.